Autobán, amor a primeira vista

O meu amor deste verán ten nome de robot. Foi un fin de semana intenso, moitas actividades, moitos estímulos, moitas conversas interesantes, e moita xente facendo cousa boa, tamén un sentimento de estar a gusto, de non sentirse estraño nin fora de sitio.

Autoban1
Combate de debuxantes (Foto: Diego Sendón)

O Autobán naceu coa iniciativa de xente inqueda, á que as etiquetas e os xustillos non se lles axustan, así que, desa inquedanza sae unha proposta arriscada, pero que naceu ben, coa humildade que deben ter os proxectos novos, que teñen que se asentar nunha base sólida para medrar con forza e sen medo a caer.

No Autobán houbo charlas moi interesantes e de temas variados, nun ambiente distendido, un combate de debuxantes que conseguiu ateigar o local ata límites que pasaron o contorsionismo nalgúns corpos, e foi a confirmación, se alguén tiña dúbidas, de que temos futuro, con xente nova que vai ter moito que dicir e moi axiña, e tamén que a ilustración pode ser puro espectáculo.

O mercado de fanzines, foi un éxitazo de contido, e de xente, unha cita (na que un síntese coma un neno no Nadal, quere mercalo todo) divertida e produtiva, e (afortunadamente) mala para a economía familiar.

Autoban2
Mercado de fanzines (Foto: Diego Sendón)

O Pechakucha foi como esa peli indie que tódolos anos da a sorpresa, contido interesantísimo, ameno, coa dose axeitada de humor e nun formato divertido de duración axeitada. Todo bo.

Por suposto o mellor foi o apoio da xente, dos autores consagrados que demostran sempre o seu compromiso coa profesión, dos que xa deixaron de ser promesas, dos que liscan dos focos pero dende as trincheiras seguen loitando, dos fanzineiros e dos espectadores que referendaron coa súa asistencia que o Autobán é unha ideaza.

Quero parabenizar á AGPI e ó equipo que organizou esta festa indie da banda deseñada e a autoedición que acertou de pleno e que construíu unha excelente base para mellor cada ano.

Na web Vivir na Coruña, Bruno Lorenzo escribe un excelente artigo do Autobán.

E no Badoum! tamén se fala do festival.


Este é o xenial video de Enimaxes no que poderedes desfrutar dun preciso resumo do que fou o Combate de debuxantes.

Español:

Mi amor de este verano tiene nombre de robot. Fue un fin de semana intenso, muchas actividades, muchos estímulos, muchas conversaiones interesantes, y mucha gente haciendo cosa buena, también un sentimento de estar a gusto, de no sentirse extraño ni fuera de sitio.

El Autobán nace con la iniciativa de gente inquieta, a la que las etiquetas y los corsés no se les ajustan, así que de esa inquietud nace una propuesta arriesgada, pero que nació bien, con la humildad que deben tener los proyectos nuevos, que tienen que asentarse en una base sólida para crecer con fuerza y sin miedo a caer.

En Autobán hubo charlas muy interesantes y de temas variados, en un ambiente distendido, un combate de dibujantes que consiguió llenar hasta arriba el local hasta límites que pasaron del contorsionismo en algunos cuerpos, y fue la confirmación, si alguién tenía dudas, de que tenemos futuro, con gente joven que va a tener mucho que decir y muy pronto,y también que la ilustración puede ser puro espectáculo.

El mercado de fanzines, fue un éxitazo de contenido, y de gente, una cita (en la que uno se siente como un niño en Nvidad, quiere comprarlo todo) divertida y productiva, y (afortunadamente) mala para la economía familiar.

El Pechakucha fue como esa peli indie que cada año da la sorpresa, contenido interesantísimo, ameno, con la dosis justa de humor y en un formato divertido de duración adecuada. Todo bueno.

Por supuesto lo mejor fue el apoyo de la gente, de los autores consagrados que demuestran siempre su compromiso con la profesión, de los que ya dejaron de ser promesas, de los que escapan de los focos pero desde las trincheras siguen luchando, de los fanzineros y de los espectadores que refrendaron con su asistencia que el Autobán es una ideaza.

Quiero felicitar a la AGPI y al equipo que organizó esta fiesta indie del  cómic y la autoedición que acertó de pleno y que construyó una excelente base para mejorar cada año.